หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทุ่งหลวงนายวิทยา วงค์ศรีแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โทร.032-229971 ต่อ 102


นายศุภโชค อินทรเรือง
รองปลัดเทศบาล
โทร.032-229971 ต่อ 111


นายเฉลิมเกียรติ หล้าคำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
โทร.032-229971 ต่อ 107
 

น.ส.สุภิสรา บุญนพ
หัวหน้าหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.032-229971 ต่อ 112

นายศุภโชค อินทรเรือง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทร.032-229971 ต่อ 119
 

นายศุภโชค อินทรเรือง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.032-229971 ต่อ 119
นายชาญณรงค์ แสงทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.032-229971 ต่อ 115
QR Code
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3222-9971