สภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวงนายสงกรานต์  อ่วมอาบ
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง


นายสุเทพ  ทองรื่น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง


นายกรณ์กำภู พานฟัก
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายนที  ลอยลม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเจริญชัย จิตรตระวี
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นางสาวชุติกร แก้วพรายตา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายทัศนัย สรรเสริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นางสาวมลิวัลย์ สว่างพื้น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายมัน โคฮุด
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายวิโรจน์ เรืองพยุงศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายศักดิ์ สุโขประสพชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายสมพักตร์ แก้วคำ
สมาชิกสภาเทศบาล

 
QR Code
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3222-9971