ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบถังเก็บน้ำดิบ ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร บริเวณระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 2 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 8
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนิน-พุพลับ หมู่ที่ 16,15,4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ทุ่งหลวง 14
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนิน-พุพลับ หมู่ 16,15,4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 22
4 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 26
5 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาเทศบาลตำบลทุ่งหลวงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 23
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมโรงสูบหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 27
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนิน-พุพลับ ม.16,15,4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 23
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทต.ทุ่งหลวง 24
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทต.ทุ่งหลวง 27
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหล่ามะละกอ-เนินทอง ม.15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 27
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาจอน-เขากูบ ม.10 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 34
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุดมสุข ม.7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 27
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไร่-คลองชลประทาน ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 33
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไร่-หนองถม ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 34
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 ทต.ทุ่งหลวง 31
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต สายเหล่ามะละกอ-เนินทอง ม.15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 31
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาจอน-เขากูบ ม.10 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 26
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาจอน-เขากูบ หมู่ 10 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 32
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหล่ามะละกอ-เนินทอง หมู่ 15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 32
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุดมสุข หมู่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 196
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไร่-คลองชลประทาน หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 169
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไร่-หนองถม หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 171
23 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไร่-หนองถม หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 34
24 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไร่-คลองชลประทาน หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 38
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุดมสุข หมู่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 36
26 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เขากลอย ซอย 2 หมู่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 53
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโสน-ทุ่งนา หมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 37
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพระเยือง หมู่ 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 35
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ทต.ทุ่งหลวง 35
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ทต.ทุ่งหลวง 34

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1QR Code
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้115
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้437
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10393
mod_vvisit_counterเดือนนี้14782
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5834
mod_vvisit_counterทั้งหมด137499

We have: 4 guests online
ไอพีคุณคือ: 3.239.51.78
วันนี้: ม.ค. 25, 2021เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3222-9971