ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบเขาหลักไก่ ม.9 ต.ทุ่งหลวง อ.ปาทกท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 3
2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต.ทุ่งหลวง 10
3 ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำห้วยต้นธง ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 ทต.ทุ่งหลวง 4
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำห้วยต้นธง ม. 3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 2
6 ประกาศเรื่องการจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำผิวดิน ทต.ทุ่งหลวง 5
7 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ทต.ทุ่งหลวง 4
8 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำผิวดิน ขนาด 50 ลบ.ม./ช.ม. หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 23
9 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทต.ทุ่งหลวง 13
10 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ทต.ทุ่งหลวง 16
11 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ทต.ทุ่งหลวง 19
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำผิวดิน ขนาด 50 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.ปาท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 34
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วรอบศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.13 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 171
14 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองกอก ซอย 10 ม.9 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 126
15 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 114
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ม.6 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 121
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณหอถังประปาหมู่่บ้าน ม. 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 131
18 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบถังเก็บน้ำดิบ ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร บริเวณระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 2 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 82
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนิน-พุพลับ หมู่ที่ 16,15,4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ทุ่งหลวง 72
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนิน-พุพลับ หมู่ 16,15,4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 125
21 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 96
22 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาเทศบาลตำบลทุ่งหลวงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 224
23 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมโรงสูบหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 85
24 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนิน-พุพลับ ม.16,15,4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 93
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทต.ทุ่งหลวง 81
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทต.ทุ่งหลวง 89
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหล่ามะละกอ-เนินทอง ม.15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 81
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาจอน-เขากูบ ม.10 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 92
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุดมสุข ม.7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 83
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไร่-คลองชลประทาน ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 92

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1QR Code
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3222-9971