ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต.ทุ่งหลวง 4
2 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปี 2564 ทต.ทุ่งหลวง 10
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปี 2564 ทต.ทุ่งหลวง 12
4 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการรับชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ทต.ทุ่งหลวง 22
5 Online surver ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอไจของประชาชน ทต.ทุ่งหลวง 43
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2564 ทต.ทุ่งหลวง 57
7 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื้อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต.ทุ่งหลวง 239
8 ประกาศ ขยายเวลาการแจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ทต.ทุ่งหลวง 203
9 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทต.ทุ่งหลวง 155
10 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ทต.ทุ่งหลวง 131
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทต.ทุ่งหลวง 104
12 งดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564) ทต.ทุ่งหลวง 102
13 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ทต.ทุ่งหลวง 80
14 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ทต.ทุ่งหลวง 97
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทต.ทุ่งหลวง 143
16 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ทต.ทุ่งหลวง 92
17 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทต.ทุ่งหลวง 119
18 ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.ทุ่งหลวง 112
19 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทต.ทุ่งหลวง 114
20 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ทต.ทุ่งหลวง 270
21 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.ทุ่งหลวง 500
22 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ทต.ทุ่งหลวง 151
23 ประการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ทต.ทุ่งหลวง 457
24 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทต.ทุ่งหลวง 464
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลุท่งหลวง ประจำปีงบประมา พ.ศ. 2563 ทต.ทุ่งหลวง 246
26 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภออื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ทต.ทุ่งหลวง 309
27 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ทต.ทุ่งหลวง 164
28 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ทต.ทุ่งหลวง 136
29 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทต.ทุ่งหลวง 331
30 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทต.ทุ่งหลวง 328

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1QR Code
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3222-9971