การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 o43.รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 ทต.ทุ่งหลวง 23
2 ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ทต.ทุ่งหลวง 18
3 ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทต.ทุ่งหลวง 14
4 o31.รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 ทต.ทุ่งหลวง 14
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง 21
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทต.ทุ่งหลวง 17
7 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 2563 ทต.ทุ่งหลวง 30
8 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ทต.ทุ่งหลวง 28
9 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ทต.ทุ่งหลวง 29
10 (o42) รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ทต.ทุ่งหลวง 22

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1QR Code
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3222-9971