การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทต.ทุ่งหลวง 21
2 o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 63 ทต.ทุ่งหลวง 16
3 o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต.ทุ่งหลวง 21
4 o25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ทต.ทุ่งหลวง 16
5 ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ทต.ทุ่งหลวง 67
6 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 2563 (ครั้งที่ 2) ทต.ทุ่งหลวง 87
7 คำสั่งการกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และพนักงานจ้างในแต่ละกอง ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทต.ทุ่งหลวง 94
8 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ทต.ทุ่งหลวง 97
9 คำสั่งการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ทต.ทุ่งหลวง 90
10 แบบฟอร์มใบลาของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทต.ทุ่งหลวง 94

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1QR Code
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3222-9971