การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 19 results.
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ ประจำปี 2567