เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 145 results.
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 34/2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 33/2566
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม(ฉบับที่2) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 32/2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 31/2566