แผนการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 17 results.
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่1 ) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง