แชทกับ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
20 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายนายภัยวงค์ ลิ้มติ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายนางลัด สระศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ท่อดูดน้ำและหัวกระโหลกดูดน้ำ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2567จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ จำนวน ๙,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการคัดกรองความยากจนของนักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256๖
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
5
เมื่อวาน
21
เดือนนี้
355
เดือนก่อน
454
ปีนี้
2,403
ปีก่อน
15,822