ลงพื้นที่มอบถังขยะเปียก ในโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 15 บ้านเหล่ามะละกอ

28 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!