รณรงค์ประชาสัมพันธ์ " หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย " #ความดีที่คุณทำได้

13 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ " หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ " 

 

ด้วยความห่วงใย จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!